درباره من

ام البنین تنکابنی رضایی

|| مقالات حقوقی ||

اصلاح آیین نامه استخراج رمز دارایی ها ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین نامه استخراج رمز دارایی ها» طی نامه شماره ۲۰۸۶۸۳ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. وزارت  امور اقتصادی و

ادامه مطلب »

تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي]مصوب 1400/01/15 هيات وزيران

با توجه به تبصره ماده 30 “آيين نامه داخلي هيأت دولت” مصوب 1368/09/08 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از

ادامه مطلب »

رزرو وقت مشاوره