وبلاگ حقوقی

روز: 17 خرداد 1403

تهدید در فضای مجازی چیست و چه مجازاتی به دنبال دارد؟

گسترش فضای مجازی علی‌رغم مزایای بسیاری که به دنبال داشته است موجب به وجود آمدن اشکال نوینی از جرایم شده است. یکی از این جرایم نوین که امروزه به دنبال گسترش فضای مجازی موضوعیت یافته است، جرم تهدید در فضای مجازی است. تهدید و ترساندن افراد از اقدام به انجام اموری که می‌توانند ضرر جانی، مالی یا حیثیتی برای فرد به دنبال داشته باشند، همواره از جرایمی بوده است که از دیرباز تاکنون افراد بسیاری قربانی آن شده‌اند. اما امروزه با گسترش فضای مجازی، بسیاری از تهدیدها از این طریق ارتکاب می‌یابند. از این رو، آشنایی افراد با جرم تهدید در فضای مجازی، مجازات آن و نحوه تعقیب و پیگیری آن امری ضروری است که این گفتار را به بررسی همین موضوع اختصاص داده‌ایم. تهدید

ادامه مطلب »